time icon
Ma t/m Vr: 8.30 uur – 19.30 uur, vrijdagavond vanaf 17.00 uur gesloten.
Zaterdag: 9.00 uur – 15.00 uur
time icon
Afspraak: 0320- 748054
Afspraak maken

Narcose

Veel huisdiereigenaren vinden het spannend wanneer hun huisdier onder narcose moet voor een ingreep of handeling. Dat snappen wij bij Dierenartsen Centrum Lelystad maar al te goed, want wij zijn net als u ook huisdiereigenaren.

De meeste huisdieren komen met enige regelmaat bij ons op het spreekuur voor vaccinaties, voor gezondheidscontroles binnen onze Dieren Zorg Club of voor een consult als het dier iets mankeert. Op deze momenten wordt het dier onderzocht en kan er een goed beeld van de gezondheidstoestand worden gevormd. Dit kan ons helpen om het narcoserisico in te schatten.

Wanneer dieren nog niet bekend zijn bij ons, al langere tijd niet bij ons zijn geweest of de wens bestaat om preanesthetisch bloedonderzoek te doen, dan bieden wij een gratis preanesthetisch consult aan. Tijdens dit consult beoordeelt de dierenarts de gezondheidstoestand van uw dier. Ook wordt de mogelijkheid voor aanvullende veiligheidsmaatregelen voorafgaande en tijdens de narcose met u besproken.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen:

Tijdens een narcose kunnen onder invloed van de narcosemiddelen veranderingen ontstaan in bloeddruk en hartfrequentie en daarmee in de doorbloeding van weefsels. Met een infuus wordt de weefseldoorbloeding ondersteund. Een belangrijke veiligheidsmaatregel. Het liefst geven wij alle dieren die onder narcose gaan een infuus. Wanneer er noodzaak is om de kosten voor een ingreep zo laag mogelijk te houden, laten we om die reden een infuus soms achterwegen als de gezondheidstoestand van het dier dit toelaat en het een korte ingreep betreft.

Dieren met (ernstige) gezondheidsklachten ondergaan meestal een (breed) bloedonderzoek voorafgaande aan ingrepen onder narcose. Dit om een beeld te krijgen van hun algehele gezondheidstoestand, het functioneren van organen en om te bepalen of er aanpassingen in de narcose nodig zijn.
Gezonde dieren kunnen verborgen gebreken hebben, daarom is het fijn om ook bij deze dieren een (smal) bloedonderzoek te doen voorafgaande aan narcose. Dit bloedonderzoek richt zich op nieren, lever en suikerwaarde. Zo’n preanesthetisch bloedonderzoek doen wij graag binnen enkele weken voorafgaande aan de ingreep. Bijvoorbeeld tijdens het preanesthetisch consult. Meestal worden er bij een dergelijk bloedonderzoek geen afwijkingen gevonden, maar nog steeds heeft dit bloedonderzoek waarde als ijkpunt voor de toekomst en geruststelling voorafgaande aan de narcose.
Wanneer uw dier gezond is en u deze geruststelling niet nodig heeft of wanneer de kosten voor bloedonderzoek niet wenselijk zijn, kunt u ervoor kiezen het preanesthetisch bloedonderzoek achterwegen te laten.

Soms zijn er bij lichamelijk onderzoek aanwijzingen voor een mogelijk hartprobleem. Bijvoorbeeld wanneer er een hartruis (afwijkend geluid bij het beluisteren van het hart) wordt gehoord bij lichamelijk onderzoek. Ook als een dier geen merkbare klachten heeft van een hartruis, adviseren wij een hartecho te laten maken om de toestand van het hart te laten beoordelen. Zeker als uw dier onder narcose moet voor een ingreep. Met behulp van een hartecho kan het narcoserisico worden ingeschat en kan de narcose aangepast en/of uitgesteld worden in afwachting van een eventuele behandeling van het hartprobleem. Een hartruis kan ook onschuldig zijn, dit kan met echo bevestigd worden en zijn wij en u gerustgesteld.

Hoe verloopt een narcose?

Een dier dat onder narcose moet, is bij voorkeur nuchter. Dit betekent in de meeste gevallen dat het dier zo’n 12 uur niets gegeten mag hebben. Bij spoedoperaties, hele jonge dieren, hele kleine dieren en konijnen&knaagdieren wijken we van deze standaard af.
Het dier mag water drinken in aanloop naar de narcose, maar kort daarvoor liefst niet te veel.

Voor honden is het fijn als ze voorafgaande aan de narcose nog even door u worden uitgelaten om te plassen en/of te poepen.

Dieren die bij ons onder narcose gaan krijgen een injectie met narcosemiddelen, aangepast op hun lichaamsgewicht en gezondheidstoestand. Dit is een speciale cocktail van verschillende middelen die elkaar ondersteunen, zodat de dosering van elk middel zo laag mogelijk kan worden gehouden. Ook goede pijnstilling draagt hieraan bij.

Alle dieren die bij ons onder narcose gaan krijgen extra zuurstof toegediend tijdens de narcose. Afhankelijk van de behoeften van het dier en de ingreep gebeurt dit met een zuurstofmasker of wordt het dier geïntubeerd (buisje in de luchtpijp).

Voor langduriger ingrepen wordt standaard gebruikt gemaakt van gasanesthesie (een combinatie van zuurstof en narcosegas), zo kunnen we de narcose nauwkeurig doseren.

Tijdens de narcose wordt de toestand van het dier nauwlettend in de gaten gehouden door het monitoren van hartslag, ingeademde zuurstof en uitgeademde koolstofdioxide, het zuurstofpercentage in het bloed, de lichaamstemperatuur en de narcosediepte. Waar nodig stellen we bij.

Als de ingreep achter de rug is, krijgt elk dier nog extra zuurstof totdat het wakker genoeg is om zelfstandig in de zuurstofbehoefte te voorzien.
Om dit proces te bespoedigen krijgt het dier een injectie om eerder gegeven narcosemiddelen tegen te werken en zo sneller wakker te worden.

Helaas kunnen we, ook met alle veiligheidsmaatregelen, het narcoserisico niet terugbrengen naar nul. We zullen dan ook eerlijk aangeven wanneer een narcose in onze ogen risicovol of zelfs onverantwoord is en mochten zich onverhoopt complicaties voordoen tijdens een narcose, dan doen we er alles aan om deze deskundig op te vangen.

De laatste berichten

21
feb

Prijsverhoging Huisdieren Zorg Plan

Wij hebben inmiddels vele tevreden klanten, die door middel...

Bekijk alle informatie

24/7 online afspraken kunnen maken?

Copyright © 2022 | Dierenartsencentrum Lelystad